Iedereen bepaalt zelf hoeveel waarheid hij kan verdragen

Counseling gaat een slag dieper dan coaching. Aanleiding voor counseling kan zijn dat je bent of dreigt vast te lopen in een situatie, een rol of een relatie. Als je merkt je dat je steeds weer in dezelfde situaties verzeild raakt, kan counseling uitkomst bieden. Leren om je gedachten weer op een rijtje te krijgen, verdiepen van levensvragen, werken aan de persoonlijke ontwikkeling en steun en praktische handvatten bij het daadwerkelijk uitvoeren van je plannen. Door het gewaarworden en ordenen van gevoelens, gedachten en fysieke reacties komt je situatie in een nieuw licht te staan. Mogelijke ineffectieve reactiepatronen kunnen onder ogen gezien en doorbroken worden. Door het vergroten van je awareness (je gevoeligheid voor je eigen behoefte en signalen) en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen, kan er weer helderheid in de situatie ontstaan. Counseling werkt alleen als je met onvoorwaardelijke acceptatie, congruente afspraken instemt en op basis van wederzijds gewaarborgde empathie.

Countering is gericht op de ondersteuning van het effectief gedrag bij crisissituaties. Bij crisismomenten in organisaties of bij individuen kan door de inschakeling van een counterpartner snel en adequaat op de situatie gereageerd worden. Op basis van onze jarenlange ervaring met praktijksituaties en kennis van de aansturing in organisaties kan een snelle analyse zicht geven op de eerste acties die noodzakelijk zijn. ”Angst is de sleutel tot moed” (basisgedachte beweging volgens Koestenbaum,USA). Met behulp van technieken vanuit het matrixdenken krijgt u snel het gewenste inzicht. Onze expertise is gebaseerd op de toepassingsmogelijkheden van uiteenlopende technieken en methoden die wij op basis van maatwerk voor uw organisatie verfijnen en inzetten.
Stacks Image 149