Stacks Image 122

"The first cut is the deepest"

Organisaties veranderen tengevolge van groei of krimp. Gelijktijdig komen organisaties terecht in een andere fase. Vanuit dit denkkader (theoretisch concept van Prigogini) ontstaan er deels voorspelbare chaossituaties waarop men moet inspelen. Deze veranderingsmomenten vereisen een samenspel tussen management en medewerkers. Van groot belang in organisaties is dat samenspel van individuen met belangen en meningen over de eigen organisatie en het organiseren van (eigen) werk. Verandering is een onontkoombaar gegeven, maar niet iedere verandering is ook een verbetering (John. P. Kotter). De centrale vraag is daarom niet of u moet veranderen. De vraag is wat de verandering toevoegt aan het bestaande, welke verandering echt zinvol is en wat er nu werkelijk gebeuren moet om resultaat te halen dat telt. Vanuit onze ervaring en expertise zijn wij in staat samen met u op zoek te gaan naar de verandering die zinvol is en de wijze waarop u daar aan kunt werken. En op een haalbare manier die bij u en uw organisatie aansluit.
We hebben veelal geen tijd om de dingen goed te doen, maar wel om ze over te doen.
Met respect voor medewerkers, met oog voor mensen. Mogelijkheden gericht om het toekomstperspectief te kunnen ontwikkelen. Met aandacht voor de grenzen, en oog voor beperkingen. En geen toekomst zonder verleden. Ons leren krijgt vooral inhoud door te doen, gevolgd door reflectie op de feitelijkheid, betekenis en consequenties van gedrag dat hieruit voortvloeit. Ervaringsgericht werken vormt daarom een van de belangrijkste peilers van onze begeleiding en adviestrajecten. De jarenlange ervaring als gecertificeerd lead-auditor stelt ons in staat om met toepassingen vanuit het kwaliteitsdenken (INK, TQM) met u de noodzakelijke veranderingen te signaleren en gerichte vervolgstappen met u uit te zetten. Wij hebben de expertise om vanuit counceling u in contact te brengen met kennispartners die u op specifieke terreinen adequaat kunnen ondersteunen.

Soms moet je ingrijpende keuzes maken en zijn flinke interventies noodzakelijk.